Temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 05/17) i članka 76. Zakona o sportu, objavljen je javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu.

(Poziv i obrazac možete pronaći među dokumentima za preuzimanje )