Temeljem prijave predsjednika Nogometnog kluba Vinogradar, gospodina Miljenka Pavlakovića, Ured državne uprave Zagrebačke županije (dalje u tekstu UDUZŽ) izvršio je inspekcijski nadzor nad radom udruge Sportske zajednice Grada Jastrebarskog.

            Nadzor je obavljen u prostorijama UDUZŽ u Zagrebu, Trg J. J. Strossmayera. Nadzor je izvršen temeljem prijave gdje se među ostalom navodi da je predstavnicima Nk Vinogradara osporen legitimitet i pravo glasa na sjednici Skupštine Sportske zajednice.

            Uvidom u svu potrebnu traženu dokumentaciju koju je vodstvo Zajednice dostavilo UDUZŽ, nadzor nije utvrdio nikakve nepravilnosti niti nezakonitosti vezano za rad i održavanje sjednice. Utvrđeno je, da Zajednica djeluje sukladno odredbama Zakona o udrugama, te da je sjednica održana sukladnu Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, te da su bili ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka.