Temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 11/2018) i članka 76. Zakona o sportu objavljen je javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu.

(Poziv i obrazac možete pronaći među dokumentima za preuzimanje )