U srijedu, 27. travnja, održana je deveta po redu sjednica Upravnog odbora, a glavna točka dnevnog reda bila je donošenje Odluke o korištenju javnih sportskih građevina na području Grada jastrebarskog.

Prema odluci Gradskog vijeća grada Jastrebarskog, sportski objekti na području Grada su dani na upravljanje Zajednici.

Kako bi što prije krenuli u sam postupak vođenja i upravljanja, Upravni odbor Športske zajednice je donio odluku na temelju koje će Zajednica potpisivati ugovore sa sportskim udrugama, gdje će biti regulirana prava i obveze udruga prilikom korištenja javnih sportskih objekata.

Članice će i dalje koristiti objekte u vlasništvu Grada, ali ovom Odlukom omogućuje se Zajednici da efikasnije i u dogovoru s njenim članicama odredi svako buduće uređenje, obnavljanje ili pokretanje novih projekata u skladu s mogućnostima, koji će vjerujemo, svima biti zajednički cilj.

Među prvima koji su sa Zajednicom potpisali ugovor je i NK Vinogradar, koji je s ovim ugovorom kompletirao i predao svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna radi dobivanja licence za natjecanje u 2. HNL.