U četvrtak, 6. listopada, u prostorijama Centra za kulturu održala se redovna sjednica Skupštine Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, gdje su članice Zajednice učinile još jedan veliki korak u funkcioniranju rada Zajednice.

Naime, usvojen je novi Statut, temeljni akt Zajednice, a usvojen je i Prijedlog programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, prema kojem će se iz gradskog Proračuna potraživati 1.977,531 kuna, što je za čak 617 tisuća kuna više nego prošle godine. <

Naime, Upravni odbor smatra da je povećanje Proračuna SZGJ nužno kako bi se kvaliteta rada sportskih udruga sa područja grada podigla na viši nivo, i s tim ciljem predložio je Prijedlog programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017., kojim će potraživati 1.977,531 kuna iz Proračuna Grada Jastrebarskog. Prijedlogom potraživanja složili svi prisutni, ali ne i sa prijedlogom raspodijele sredstava. Naime, Miljenko Pavlaković ispred Nogometnog kluba Vinogradar predložio je Amandman u kojem traži da se dio predloženih iznosa namijenjenih za ulaganje u sportske objekte i građevine, sportsku rekreaciju, manifestaciju, zdravstvenu zaštitu, funkcioniranje zajednice, HOO te za Proračunsku rezervu preusmjere u Natjecateljski program. Predloženi Amandman podržalo je 5 skupštinara, pa je većina usvojila prvobitni prijedlog Upravnog odbora SZGJ.

sz 2

Nadalje, usvajanjem novog statuta uvelike će se promijeniti rad same Skupštine SZGJ te se time napokon i riješio problem prava članica u Zajednici, što nije bio slučaj prethodnih godina. Isto tako, novim Statutom su ostvareni preduvjeti za efikasnije poslovanje i rad same Zajednice. Važno je naglasiti, da je prije usvajanja, novi Statut dan i na uvid Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, kao i Sportskoj inspekciji nadležnog ministarstva. Njihovi prijedlozi i upute ukomponirane su u novi Statut te je tako Statut u potpunosti usklađen sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu.

sz 4

Uz Statut su usvojeni i novi poslovnici o radu Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora. Na dio teksta iz Poslovnika podnesena su i dva amandmana koje je podnio Zlatko Lončarić (Šahovski klub Jaska), isti su prihvaćeni i usvojeni te će biti ukomponirati u nove poslovnike.

U izuzetno fer i radnoj atmosferi kojoj su pridonijele sve članice Zajednice, raspravljalo se i o daljnjim aktivnostima Zajednice koji se moraju provesti. Na kraju, na zadovoljstvo svih, neuobičajno kratka, ali konstruktivna sjednica Skupštine završila je prije početka kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo u nogometu, između Hrvatske i Kosova.

sz 2